Historiaa

Auttin pitkä historia lyhyesti 

Sana autti on saamen kieltä ja tarkoittaa syvää rotkoa. Kylä on saanut nimensä Kemijokilaakson mukaan. Auttiköngäs on noin 16 metrin jyrkkärantainen putous Auttijoessa. Koko könkään seutu kuuluu Korouoman kanssa samaan murtuma-alueeseen, joka on syntynyt maanjäristyksessä arviolta noin miljoona vuotta sitten. Mannerjää peitti myöhemmin koko alueen ja jään sulaminen alkoi noin 11 000 vuotta sitten. 

Nykyistä muistuttava seutu on ollut noin 8000 vuotta. Monet muistot kertovat ihmisen varhaisesta läsnäolosta Kemi- ja Auttijoen yhtymäkohdassa. Vesiväyliä pitkin on kuljettu eri suuntiin – tarkoituksena kauppa tai sodankäynti. Auttijärvi (Auxi) mainitaan jo Pohjoiskalotin vanhoissa kartoissa.

Auttin seudun talonpoikainen asutus alkoi 1620-luvulla. Noista ajoista Autti lähikylineen on kehittynyt asutushistoriallisesta peruskylästä Rovaniemen itäiseksi kyläkeskukseksi. Kylän historiallinen perinne ja paikalliskulttuuri ovat yhä voimakkaina läsnä seudulla tänäkin päivänä. Auttilaiset toivottavat kävijän tervetulleeksi ja kertovat mielellään lisää paikan päällä.


Lapin kartta vuodelta 1662
Lapin kartta vuodelta 1662
Luo kotisivut ilmaiseksi!